Slijedite nas

Što je astmatski napadaj?

Napadaj je akutno pogoršanje astme popraćeno ubrzanim i otežanim disanjem, piskanjem, kašljem i pritiskom u prsima. U težim napadajima bolesnik može je obično oznojen, uplašen, modrih usnica i prstiju. Za orjentaciju može poslužiti činjenica kao bolesnik s blagim ili srednje teškim napadajem astme govori u rečenicama, a onaj s teškim isprekidano, u riječima. Teže napadaje karakterizira ubrzan puls, nemogućnost fizičkih aktivnosti, uključujući i hodanje. Tijek zbivanja u napadaju astme je vrlo raznolik, ponekad vrlo brz, pa u nekoliko minuta može bolesnika dovesti u pogibeljno stanje.

Kako spriječiti astmatski napadaj?

Napadaji se najlakše sprječavaju učinkovitim izbjegavanjem čimbenika koji pokreću astmu, što se relativno rijetko postiže u potpunosti. Prilagodbe okoliša, osobito u slučaju profesionalne astme mogu imati vrlo velik značaj. Osim izbjegavanja pokretača astme važno je pravilno i redovito uzimanje terapije obzirom da je astma kronična bolest. Izuzetno je važna edukacija bolesnika o pravovremenom prepoznavanju ranih znakova nastupajućeg napadaja astme i samokontrola mjerenjem plućne funkcije, odnosno vršnog protoka zraka (tzv. PEF-a). Dobro educiran bolesnik pravovremeno će prepoznati početne znakove pogoršanja te će prema ranijem dogovoru s liječnikom i planom liječenja pravovremeno prevenirati pogoršanje bolesti.

Što učiniti u slučaju pogoršanja bolesti?

Pogoršanje astme razvija se danima, a završava astmatskim napadajem. U većni slučajeva stupanj pogoršanja astme se može procijeniti uporaba mjerača vršnog protoka zraka (PEF mjerač) i postupiti prema pisanom planu postupaka za slučaj pogoršanja astme. U idealnim okolnostima stanje može dobro procjeniti educiran bolesnik s astmom. U suprotnom će to učiniti liječnik.
Ukoliko sa svojim liječnikom nemate dogovoreni pisani plan postupaka u pogoršanju astme, obično se preporuča slijedeće:
- ako se izmjerena vrijednost nalazi između 50% - 80% očekivanih vrijednosti, preporuča se povisiti dozu inhalacijskih lijekova za astmu koje bolesnik inače uzima te konzultirati se s liječnikom narednih dana;
- u slučaju da je PEF ispod 50% od očekivane vrijednosti ili manja od 150 (l/min), preporuča se uzeti 2 udaha salbutamola (Ventolina®) i odmah potražiti liječničku pomoć.

Što je PEF-mjerač?

Hrvatski naziv za ovu napravu je "mjerač vršnog protoka zraka". To je mala, jednostavna naprava, kojom bolesnik sam može procijeniti stanje plućne funkcije mjerenjem brzine protoka zraka kroz dišne putove u izdisaju. Izmjerene vrijednosti se uspoređuju s očekivanom (predviđenom) vrijednosti za pojedinu osobu. Očekivane vrijednosti definirane su prema dobi, tjelesnoj visini i spolu bolesnika. Pri pogoršanju astme vrijednosti PEF-a se smanjuju.

Pravilno mjerenje vršnog protoka zraka.

Vršni protok zraka (PEF) mjeri se specijalnim mjeračem koji sadrži mjernu skalu te indikator ispuhanih vrijednosti. Za dobro mjerenje potrebno je:
1. vratiti indikator na nulu (lagano ga povući rukom do nulte vrijednosti)
2. mjerač primiti rukama kao što se drži npr. frula (važno je ne blokirati izlaz zraka iz mjerača)
3. duboko udahnuti zrak u pluća do granice nelagode
4. snažno i brzo (što je moguće jače) izdahnuti u mjeračev usnik
5. očitati vrijednost do koje je došao mjerač na skali (npr. 350)
6. ponoviti mjerenje tri puta i zabilježiti najbolji rezultat
7. Korisnici Astma Centra najbolji rezultat (samo broj, npr. 350) šalju SMS porukom na mobilni telefon 098/9701111. Uvijek šaljite SMS poruke s istog mobilnog uređaja, jer se Vaši podaci pamte prema broju telefona s kojeg stižu.

Zašto nam pomaže mjerenje PEF-a?

Mjerenje vršnog protoka zraka je važno jer nam pravovremeno omogućuje uvid u pojavu suženja dišnih putova. To je prvi znak da se bolest pogoršava pa nam to omogućuje pravovremeno kontaktiranje liječnika i uzimanje adekvatne terapije.

Kako znati koje su vrijednosti PEF-a normalne ?

Normalne (referentne, očekivane) vrijednosti PEF-a ovise o nekoliko parametara vezanih uz osobu. Na prvom mjestu to su spol, a zatim dob i tjelesna visina. Vrijednosti koje sami ispušemo uvijek se uspoređuju sa referentnim vrijednostima i ovisno o tome koliko su izmjerene vrijednosti lošije od očekivanih svrstavamo ih u tri zone.

Zelena zona
: Vrijednosti izmjerenog PEF-a su u granicama normale (vrijednosti od 100% do 80% od očekivanih za dob, spol i visinu).

Žuta zona: Vrijednosti PEF-a su snižene. To je znak da se bolest pogoršava te da treba kontaktirati liječnika (vrijednosti su od 80% do 50% očekivanih za dob, spol i visinu).

Crvena zona: Vrijednosti PEF-a su izrazito snižene. Ovo je znak za hitno javljanje liječniku. (vrijednosti PEF-a ispod 50% od očekivane). Izračun individualnih očekivanih vrijednosti, kao i navedenih zonadostupan je na u sekciji "Izračunajte svoj PEF", odnosno klikom na ovu poveznicu.

Individualno određivanje zona

Postoji i drugi način određivanja zona. On je moguć tek nakon sustavnog mjerenja PEF-a i bilježenja vrijednosti u dnevnik. Vezan je za određivanje vlastite, apsolutno najbolje, vrijednosti PEF-a. Od apsolutno najbolje vrijednosti (najbolje ispuhana vrijednost u nekom periodu) određivanjem 80% te 50% vrijednosti istih postižu se vrijednosti vlastitih zelenih, žutih i crvenih zona. Ovako definirane zone puno su točnije za pacijenta i omogućuju precizan uvid u dinamiku njegove bolesti

Što je to samozbrinjavanje astme?

Samozbrinjavanje uključuje nekoliko postupaka koji su neobično važni za dugotrajnu i učinkovitu kontrolu astme.

1. Ispravno uzimanje lijekova.

Postiže se vježbom bolesnika pod kontrolom medicinskog osoblja u pravilnoj uporabi "pumpice", Diskusa ili nekog drugog raspršivača. Važno je izdahnuti do kraja, te uskladiti aktivaciju pumpice s početkom dubokog i snažnog, ne pretjerano brzog udisaja. Nakon udisanja lijeka preporučuje se zadržati dah desetak sekundi. Uporaba praškastih lijekova (diskus), nešto je jednostavnija i ne zahtijeva opisanu koordinaciju. U napadajima astme najučinkovitija je primjena lijeka u otopini pomoću kompresorskog ili ultrazvučnog inhalatora preko maske ili usnog nastavka.

2. Mjerenje vršnog protoka (PEF)

PEF se mjeri najčešće ujutro i navečer, te u pogošanjima. Mjerenje se vrši svakodnevno, najbolje u isto vrijeme jer su vrijednosti podložne spontanim dnevnim varijacijama. Jutarnji PEF je uvijek lošiji od večernjeg. Mjerenje se vrši i u pogoršanju bolesti kako bi bolesnik mogao procijeniti težinu napadaja. Rezultati se bilježe u dnevnik vršnog protoka ili šalju SMS porukom u AstmaSMS Centar (098/9701111). Ovaj zapis pomaže liječniku u procjeni stupnja kontrole astme te nudi podatke o pogoršanjima bolesti, njihovim uzrocima, te učincima i primjerenosti liječenja.

3. Razumijevanje načina djelovanja pojedinih lijekova

Svaki bolesnik s astmom treba imati uz sebe lijek za brzo prekidanje napada gušenja ("pumpica" salbutamola). Pri pogoršanju se preporučuje uzeti dva udaha lijeka za olakšanje disanja, a ako izostane značajnije poboljšanje potrebno je ponoviti postupak. Nastojte unaprijed dogovoriti plan postupaka i time izbjeći paniku koja dodatno otežava pravilno udisanje lijeka. Osnovni lijekovi (inhalacijski kortikosteroidi) moraju se uzimati redovito, svakodnevno, u dozama koje su sukladne stupnju težine bolesti. Plan liječenja i hitnih postupaka sastavlja se individualno uzimajući u obzir dob, edukaciju, navike i suradljivost bolesnika te značajke njegove astme. Važno je znati kako u hitnim stanjima ne pomaže uzimanje lijekova u obliku tableta ili kapsula, jer je početak njihovog djelovanja odgođen.

4. Prepoznavanje i izbjegavanje uzroka astme

Uklanjanjem najčešćih alergena i iritansa iz bolesnikova okoliša može se spriječiti pogoršanje astme, te omogućiti liječenje manjim dozama lijekova. Preporuke za alergičare možete pročitati ovdje.

Praćenje Astme praćenjem simptoma.

Osim praćenja PEF-a moguće je pratiti i ostale pokazatelje prisustva bolesti koji nam omogućuju još bolji uvid u težinu te stupanj kontrole bolesti. Ovakvo dopunjeno praćenje omogućuje lakšu reviziju terapije i samim time postizanje bolje kontrole bolesti. Najčešće se prate:

1. Prisutnost dnevnih simptoma; otežano disanje, suhi kašalj, zviždanje pri disanju, gušenje u naporu
2. Prisutnost noćnih simptoma: buđenje noću pred jutro zbog otežanog disanja ili kašlja
3. Potrošnja Ventolina: broj potisaka Ventolina uzetih u jednom danu

Kako koristiti AstmaSMS – centar ?

Postupak za sudjelovanje je jednostavan.

Nakon svakog mjerenja vršnog protoka zraka, izmjerenu vrijednost (npr. 350) pošaljite SMS porukom na broj Astma-centra 098/9701111. To je sve. Podatke možete poslati iz doma, s posla, iz autobusa, pa čak i kada ste u inozemstvu, svejedno SMS-om ili Internetom.

Nakon prvog slanja vrijednosti PEF-a, poslat ćemo Vam vašu lozinku kako bi mogli pristupiti svojim poslanim podacima koji se bilježe na portalu SMS-centra. Prilikom pristupanja na portal korisničko ime je vaš broj mobilnog telefona. Kad god to želite, Vi i Vaš liječnik možete na Web stranicama SMS-centra pregledavati poslane podatke. Boljim poznavanjem kretanja Vaše astme i Vaš će liječnik moći bolje prilagoditi liječenje. Sudjelovanjem u projektu povremeno ćete moći primiti SMS-om i razne korisne obavijesti (npr. obavijest o početku polinacije, korisnim predavanjima, novostima u liječenju, itd.....).

Važno: vrijednosti PEF-a uvijek šaljite sa istog mobilnog telefona jer se vaš identitet definira brojem mobilnog telefona sa kojeg je vrijednost prvi puta poslana.

Dakle:

1. puhnite u PEF metar
2. upišite najbolju vrijednost u mobitel (samo broj) kao SMS poruku (npr. 350)
3. pošaljite vrijednost na broj mobitela 098/970 1111
4. nakon prvog slanja dobit ćete natrag poruku sa lozinkom
5. šaljite vrijednosti PEF-a minimalno ujutro i navečer
6. grafičko i statističko izvješće možete Vi ili Vaš liječnik pogledati na Astma-SMS portalu upisom broja svog mobilnog telefona te dodijeljene lozinke.